ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a   in calitate persoana vizata, consimt, in mod expres si liber, ca societatea CENTRUL MEDICAL ALEXIS SRL persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Jean Louis Calderon nr. 45, sector 2, având codul fiscal nr. 16029216, conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (GDPR), sa colecteze si prelucreze următoarele date cu caracter personal:

* campuri necesare

Scopul pentru care vor fi prelucrate datele mele de mai sus il reprezinta transmiterea de catre CENTRUL MED-ICAL ALEXIS SRL de informari comerciale (marketing) referitoare la serviciile oferite si campaniile promotion-ale derulate, prin una sau mai multe metode mentionate in cele ce urmeaza. Prin marcarea unei/mai multor casute de mai jos cu litera X, imi exprim in mod liber acordul pentru prelucrarea datelor mele mai sus mentionate, in scop de marketing, prin urmatoarea/urmatoarele metode: